Lahenduskeskne lühiteraapia

Lahenduskeskne lühiteraapia (solution focused brief therapy) on kujunenud 1970.-tel Ameerika Ühendriikides,  algselt pere- ja psühhoteraapia suunana:     Brief Family Therapy Center  (Milwaukee WI) –  Steve de Shazer,  Insoo Kim Berg jt.

Tänaseks on vastav lähenemisviis edasi arenenud ning leidnud mitmekesist kasutamist üle maailma,  väga paljudes erinevates valdkondades. Kasutatakse individuaal- ja perenõustamises, psühhoteraapias; sotsiaalsete tugivõrgustike loomisel ja sotsiaalnõustamises; karjääriplaneeringus, sõltuvushäirete ravis, kooliprobleemide lahendamises; erinevates grupitöödes ja grupiteraapias; kriisikolletes;  organisatsioonide arenguprogrammides; juhtide, meeskondade ja töötajate  supervisioonis ja coachingus.

LAHENDUSKESKE LÜHITERAAPIA KURSUS 2021/2022 ÕPPEAASTAL, eelinfo:

Järgmine kursus on plaanis  Tallinnas,  esialgu pole otsustatud, missugusel kolmel nädalalõpul neist neljast:   29.-30.okt., 5.-6.nov,, 19.-20.nov, 3.-4.dets.

Eelregistreerimine on avatud.

Info, küsimustele vastamine, registreerimine:  mari.saari51@gmail.com   või  tel. 56983148         

https://sofialahendus.org/oppijale/

European Brief Therapy Association  www.ebta.nu

NEXT EBTA CONFERENCE WILL BE 2021