Lahenduskeskne lühiteraapia

Lahenduskeskne lühiteraapia (solution focused brief therapy) on kujunenud 1970.-tel Ameerika Ühendriikides,  algselt pere- ja psühhoteraapia suunana:     Brief Family Therapy Center  (Milwaukee WI) –  Steve de Shazer,  Insoo Kim Berg jt.

Tänaseks on vastav lähenemisviis edasi arenenud ning leidnud mitmekesist kasutamist üle maailma,  väga paljudes erinevates valdkondades. Kasutatakse individuaal- ja perenõustamises, psühhoteraapias; sotsiaalsete tugivõrgustike loomisel ja sotsiaalnõustamises; karjääriplaneeringus, sõltuvushäirete ravis, kooliprobleemide lahendamises; erinevates grupitöödes ja grupiteraapias; kriisikolletes;  organisatsioonide arenguprogrammides; juhtide, meeskondade ja töötajate  supervisioonis ja coachingus.

LAHENDUSKESKE LÜHITERAAPIA KURSUS 2022/2023 ÕPPEAASTAL toimus:

4.-5.nov., 18.-19.nov., 9.-10.dets. 2022.a

Info, küsimustele vastamine, registreerimine:  mari.saari51@gmail.com   või  tel. 56983148         

https://sofialahendus.org/oppijale/

European Brief Therapy Association  www.ebta.nu

2022 – World SF conference Frankfurt, Germany    https://sfworldconference.org/