Koolitaja

Mari Saari

Olen lahenduskeskse suuna nõustajana ja õpetajana tegutsenud alates varastest üheksakümnendatest. Kuulun vastava Euroopa organisatsiooni EBTA rahvusvahelisse liikmeskonda.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna ja tegutsen praktiseeriva psühholoogina, koolitajana, karjäärinõustajana, superviisorina ning coachi/superviisori väljaõppe õppejõuna (vt.www.isci.ee).

Kontakt: mari.saari51@gmail.com tel.+372 56983148