Koolitus

 

LAHENDUSKESKSE LÜHITERAAPIA JA NÕUSTAMISE kursus  on mõeldud psühholoogidele, nõustajatele, sotsiaalalal töötajatele, meedikutele ja haridusvallas töötajatele, üliõpilastele jt. huvilistele ja rakendajatele.

LAHENDUSKESKE LÜHITERAAPIA KURSUS 2021/2022 ÕPPEAASTAL:

Avatud kursus toimus Tallinnas  29.-30.okt., 5.-6.nov, 19.-20.nov.

Eelregistreerida saab 2022.a.  sügisel toimuvale kursusele.

Koolitus toimub kolmel (mitte järjestikusel) nädalalõpul: reedeti kl.12-17 (2 kohvipausi), laupäeviti kl.10-17.15 (2 kohvipausi ja lõunavaheaeg). Kui kõigile grupiliikmetele sobib, saab kellaaegades teisiti kokku leppida.                                                                                                  Hind 560.- €, üliõpilastele soodustus 20%. Vajadusel saab küsida paindlikku maksegraafikut.  Hinnas sisalduvad  koolitus, materjalid, kohvipausid.

Kursuse maht on 42 akad. kontakttundi, iseseisev töö 10 tundi.       

Õpiväljundid: 

Kursuse lõpetaja teab  lahenduskeskse mõtteviisi teoreetilisi lähtepunkte; oskab tööviisi mõtestada  kui ühte võimalikku lähenemist kaasaegses nõustamises, psühhoteraapias, võrgustikutöös, organisatsioonides, erinevates inimestega töötamise olukordades; oskab kasutada lahenduskeskse lühiteraapia põhilisi tehnikaid; oskab õpitut rakendada integreerituna oma teiste tööviisidega ning vastavalt oma sihtgrupi vajadustele.

Info, küsimustele vastamine  ning registreerimine:  mari.saari51@gmail.com   või        tel. 56983148

Õppekava

Õppekorralduse alused

Kvaliteedi tagamise alused