Koolitus

OÜ Sofia SM on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner  https://www.tootukassa.ee/etootukassa/asutus/koolitused/268583/eelvaade

NB! ON VABANENUD KOHTI PEAGI ALGAVAL KURSUSEL!

LAHENDUSKESKSE LÜHITERAAPIA JA NÕUSTAMISE kursus  on mõeldud psühholoogidele, nõustajatele, sotsiaalalal töötajatele, meedikutele ja haridusvallas töötajatele, üliõpilastele jt. huvilistele ja rakendajatele.

LAHENDUSKESKE LÜHITERAAPIA KURSUS 2022/2023 ÕPPEAASTAL:

Avatud kursus toimub Tallinnas  4.-5.nov., 18.-19.nov., 9.-10.dets. 2022.a.

Koolitus toimub kolmel (mitte järjestikusel) nädalalõpul: reedeti kl.12-17 (2 kohvipausi), laupäeviti kl.10-17.15 (2 kohvipausi ja lõunavaheaeg). Kui kõigile grupiliikmetele sobib, saab kellaaegades teisiti kokku leppida.                                                                                                  Hind 580.- €, üliõpilastele soodustus 20%. Vajadusel saab küsida paindlikku maksegraafikut.  Hinnas sisalduvad  koolitus, materjalid, kohvipausid.

Kursuse maht on 42 akad. kontakttundi, iseseisev töö 10 tundi.       

Õpiväljundid: 

Kursuse lõpetaja teab  lahenduskeskse mõtteviisi teoreetilisi lähtepunkte; oskab tööviisi mõtestada  kui ühte võimalikku lähenemist kaasaegses nõustamises, psühhoteraapias, võrgustikutöös, organisatsioonides, erinevates inimestega töötamise olukordades; oskab kasutada lahenduskeskse lühiteraapia põhilisi tehnikaid; oskab õpitut rakendada integreerituna oma teiste tööviisidega ning vastavalt oma sihtgrupi vajadustele.

Info, küsimustele vastamine  ning registreerimine:  mari.saari51@gmail.com   või    tel. 56983148

Õppekava

Õppekorralduse alused

Kvaliteedi tagamise alused